Instalacja PV

Dane poboru energii

Zużyta energia (MWh)
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre